Loading...
Start2019-04-29T11:04:12+03:00

Kasvihuonevihannesten hiili- ja vesijalanjälki | Växthusgrönsakernas kol- och vattenavtryck

Kasvihuonevihannesten hiili- ja vesijalanjälki

Suomen kasvihuonetuotanto on siirtynyt vauhdilla pois fossiilisista polttoaineista, mikä on todella positiivinen juttu. Niitä ovat korvanneet uusiutuva kotimainen puu- ja peltoenergia sekä hiilidioxiidivapaa sähkö. Vuosina 2004–2017 merkittävin muutos on ollut polttoöljyn käytössä. Sen käyttömäärä on pudonnut jopa 85 prosenttia ja laskee edelleen. Kotimaisen uusiutuvan hiilivapaan energian osuus alan energiakäytöstä Suomessa on jo 52 prosenttia ja osuus on yhä kasvussa. Vuonna 2017 kasvihuonealan ilmastovaikutus oli puoli prosenttia koko valtakunnan kokonaispäästöistä.

Yhden kotimaisen kurkku- ja tomaattikilon tuottamisen vesijalanjälki on noin 20–35 litraa vettä. Kun suomalaista tuotantoa lähdetään vertailemaan se on useimmiten espanjalaiseen tuotantoon. Espanjassa vesijalanjälki on 91-kertainen eli lähes 3165 litraa tomaattikiloa kohden (Suomi 35 litraa v.s. Espanja 3164 litraa). Näitä asioita on hyvä pitää mielessä kun seuraavan kerran valitsette tomaatteja tai ylipäätänsä kasvihuonevihanneksia  kaupassa. Valitse aina kotimainen vihannes niin teet oikean valinnan!

Tiedot perustuvat Luonnonvarakeskuksen (LUKE) tutkimukseen. Raportti on luettavissa tästä.

Växthusgrönsakernas kol- och vattenavtryck

Finlands växthusproduktion har med fart frångått användningen av fossila bränslen, vilket är en mycket positiv sak. De fossila bränslena har ersatts av förnybar inhemsk trä- och åkerenergi samt koldioxidfri el. Under åren 2004–2017 har minskningen av olja varit den största och viktigaste förändringen. Användningsgraden har minskat så mycket som 85 procent och fortsätter att minska. Andelen energiförbrukning av inhemsk förnybar koldioxidfri energi är redan 52 procent inom växthusbranschen i Finland och andelen växer fortfarande. År 2017 var klimatpåverkan från växthusbranschen en halv procent av de totala utsläppen över hela landet.

Vattenavtrycket för att producera ett kilo inhemsk gurka och tomat är cirka 20–35 liter vatten. Oftast jämförs finländsk produktion med spansk produktion. I Spanien är vattenavtrycket hela 91 gånger högre, nästan 3165 liter per kilo tomater (Finland 35 liter v.s. Spanien 3165 liter). Dessa saker är bra att komma ihåg nästa gång du väljer tomater eller växthusgrönsaker i allmänhet. Välj alltid inhemska grönsaker, så gör du ett rätt val!

Uppgifterna är baserade på en studie utförd av Naturresursinstitutet i Finland (LUKE). Rapporten går att läsas här. (på finska)

LED-valaistus kasvattaa sadon määrää ja vähentää energiankulutusta.

Optimaalisesti ohjattavat LED-valot säästävät kasvihuoneissa melkoisesti energiaa perinteiseen valaistukseen verrattuna. Valospektri voidaan räätälöidä kasvin kasvun ja kehityksen kannalta optimaaliseksi, mikä parantaa myös tuotannon laatua. Kokonaisuudessaan LED-valoilla voidaan saavuttaa nyt noin 50 % parempi sähkön käytön tehokkuus.

LED-belysningen ökar skörden och minskar energiåtgången.

Med LED-belysning kan växthusen uppnå stora energibesparingar jämfört med traditionell belysning, eftersom LED-lamporna ger optimalt och målstyrt ljus. Det är möjligt att skräddarsy det bästa ljusspektret för växtens växtlighet och utveckling vilket förbättrar även kvaliteten på produktionen. Sammantaget kan LED-belysning nu uppnå ca 50% bättre elanvändningseffektivitet.

Katso video missä viljelijämme Stefan Gulin kertoo LED-valaistuksesta | Se videon där vår odlare Stefan Gulin berättar om LED-belysningen.

Puhdas tuotanto on kaiken perusta.

Suomalaiset kasvihuonevihannekset ovat puhtaita ja turvallisia, mikä vahvistetaan myös Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) laatimassa raportissa. Raportin mukaan Suomi on yksi niistä maista, joissa tuotetaan maailman puhtainta ruokaa.⁠ Voimme luottaa siihen että suomalaiset kasvihuonevihannekset ovat puhtaita ja turvallisia.

Esimerkiksi viljelijöiden säännölliset tuholaistarkastukset ja ennaltaehkäisevät toimenpiteet mahdollistavat tuholaisten torjunnan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Närpiön Vihanneksen viljelijät käyttävät pääasiassa biologista torjuntaa tuholaisia vastaan, mikä tarkoittaa, että he ottavat apua hyödyllisistä hyönteisistä (biologiset torjunta-eliöt), jotka syövät tuholaisia. Biologinen torjunta on oikein tehtynä tehokasta ja sitä käytetään ennakoivasti.

Toinen asia mikä on merkittävässä roolissa kun puhutaan puhtaasta tuotannosta on meidän puhdas vesi. Koska puhtaan ruuan lähtökohta on aina puhdas vesi. Ja sitä puhdasta vettä löytyy runsaasti suomesta. Suomessa tuotetulla ruualla on vesivaroihimme suhteutettuna pieni vesijalanjälki. Suomessa kulutetaan vain noin 2% vuosittain uusiutuvista makean veden varoista, kun kulutus pahimmilla vesikriisialueilla saattaa olla lähellä 100%. Runsaat vesivaramme mahdollistavat puhtaan veden käytön ruoantuotannon eri vaiheissa (LUKE).

Hyvinvoiva kasvi antaa riittävän laadukkaan ja suuren sadon joka myös vaikuttaa hiilijalanjälkeen.

Närpiön Vihannes | Närpes Grönsaker

Kimalaiset hoitavat pölyttämisen | Humlorna sköter om pollineringen

Ren produktion är grunden till allt.

Finska växthusgrönsaker är rena och säkra, vilket också bekräftas i en rapport som sammanställts av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA). Där står det att Finland ett av de länder som producerar den renaste maten i världen.

Odlarnas regelbundna skadedjurskontroller och förebyggande åtgärder gör det möjligt att bekämpa skadedjur i ett så tidigt skede som möjligt. Närpes Grönsakers odlare använder främst biologisk bekämpning mot skadedjur, vilket innebär att det tar hjälp av nyttiga biologiska nyttodjur (insekter) som äter skadedjur. När kontrollen görs på ett rätt sätt och proaktivt så är biologisk bekämpning effektivt.

En annan sak som spelar en viktig roll när det gäller ren produktion är vårt rena vatten. Eftersom utgångspunkten för ren mat alltid är rent vatten. Rent vattenkalender  finns det gott om i Finland. Livsmedel som produceras i Finland har ett litet vattenavtryck i förhållande till våra vattenresurser. I Finland förbrukas ca 2% av de årliga förnybara sötvattenresurserna, medan konsumptionen i de värsta vattenkrisområdena kan vara nära 100%. Våra rikliga vattenresurser möjliggör användning av rent vatten i olika stadier i livsmedelsproduktionen (LUKE).

En välmående planta ger en kvalitativ och tillräcklig skörd som också påverkar koldioxidavtrycket.

Puhtaasti kotimainen

Valitse aina Suomessa viljelty tuote, niin tiedät että teet oikean valinnan! Välj alltid en produkt som är odlad i Finland, så vet du att du gör ett rätt val!

 

 

Katso lisää viljelijäkertomuksia tästä: | Se flera odlarberättelser här:

 

 

13.11 2020|0 Comments

 Tämän hetken Kuuminta hottia / Det hetaste just nu

08.05 2020|Tags: , , , , , , , , |

Saanko esitellä Närpiön Vihanneksella viljeltävät chilit. Medina, Star Flame, Centella, Orange Flame, Fresno Serena Liliac, Peter Pepper ja Mextizo! Jo nimet kertovat aistikkuudesta, hedelmäisyydestä, vahvuudesta ja makuhermoja herättelevästä aromista. Näillä tyypeillä on näköä ja luonnetta! Väriskaala on ilahduttava ja vahvuutta [...]

Meidän kotimaiset minit / Våra inhemska minin

29.04 2020|Tags: , , , , , , , , |

Kevät tuo tullessaan liikkeisiin laajan valikoiman Närpiön Vihanneksen kotimaisia kasviksia. Nyt jos koskaan, kannattaa suosia kotimaista ja antaa näin tukensa kotimaisille tuotteille ja yrittäjille. Me tarjoamme teille parasta laatuamme ja te kuluttajat autatte puolestanne ostovalinnoillanne pitämään meidät elinvoimaisena toimittamaan teille [...]

Kotimaiset vihannekset | De inhemska grönsakerna

03.04 2020|

Älä unohda kotimaisia vihanneksia! Hei kaikki kuluttajat, elämme poikkeuksellisia pandemia-aikoja eikä meillä ollut muutama viikko sitten aavistustakaan siitä, mitä kaikkea voisi tulla eteen. Olemme Närpiön Vihanneksen osuuskunnassa tottuneet jatkuvasti työskentelemään ennaltaehkäisevästi niin viljelmillä kuin pakkaamollakin estääksemme kasvitautien ja -virusten leviämistä. [...]

Taimesta tomaatiksi | Från planta till tomat

13.03 2020|Tags: , , , , , , , , |

  Emme aloita siemenestä ja mullasta, vaan messuista ja maailman tarjonnasta. Valikoimme tarkasti koekasvatukseen vuosittain useita eri tomaattilajikkeita, joita testaillaan kasvatuksen, kestävyyden ja etenkin sen maun suhteen jopa parikin kasvatuskautta. Testausmenestyksestä riippuen tuote sitten hylätään tai hyväksytään viljeltäväksi valikoimaamme. Kestävän, [...]