Pian kahdeksalla viljelijöistämme on LED valaistus kasvihuoneissaan. Tämä on vielä uutta kasvihuoneviljelyillä, mutta tämän uskotaan olevan todella hyvä asia viljelyille. Valitettavasti vielä ei löydy suuria määriä tietoa LED valaistuksen vaikutuksista lopputuotteeseen, eli hedelmään. Olen luetellut viisi positiivista asiaa LED valaistuksesta.

  1. Energian tehokkuus. Pienempi energiankulutus kuin vastaavasta kasvihuoneesta.
  2. Mahdollinen suurempi tuotto neliömetriä kohden.
  3. Taimen sadontuottokyky. Eli, itse taimen elinaika on mahdollisesti pidempi.
  4. Ympäristökysymys. Positiivista ympäristölle kun tulee enemmän satoa yhdestä taimesta eikä taimia tarvitse vaihtaa yhtä usein.
  5. Toivomme, että LED valaistuksella on myönteinen vaikutus lopputuotteeseen – hedelmään.

2016-10-05-10-42-08      2016-10-05-11-03-06

Snart har åtta av våra odlare in LED belysning i sina växthus. Detta är väldigt nytt inom växthusnäringen och det har visat sig vara bra för odlingarna. Tyvärr finns det ännu inte mycket fakta på hur detta påverkar själva frukten. Jag har listat upp fem saker som är bra med LED belysning i växthusen.

  1. Energieffektivitet. Lägre energianvändning för motsvarande växthuseffekt.
  2. Det kan tänkas bli större skörd per kvadratmeter
  3. Plantornas produktionsförmåga. Alltså, livslängden på själva plantan kan bli längre.
  4. Miljö. Det är tänkbart att man får mera skörd från plantan genom att plantorna behöver bytas ut mer sällan. Hållbart.
  5. Vi hoppas på att LED belysning skall ha en positiv inverkan på slutprodukten – frukten.