Toivotamme suuret onnittelut uudesta nimikkeestä

Vuoden laatutuottaja 2016

pariskunnalle Stefan ja Michaela Gulin

Kotimaiset kasvikset Ry. on vuodesta 1994 nimennyt vuosittain laatutuottajan perunan, avomaavihannesten, hedelmä- ja marjatuotannon, taimitarhakasvien sekä kasvihuonekukkien ja -vihannesten osalta.

Tunnustus ansaitaan hyvästä toiminnasta ja tuotteiden hyvästä laadusta. Tuottaja valitaan laatumerkin ”Puhtaasti kotimainen” käyttäjien joukosta. Merkki on myös tunnettu Sirkkalehtimerkkinä.

Vi önskar ett stort grattis för den nya titeln

Årets Kvalitetsodlare 2016 till 

Michaela och Stefan Gulin

Inhemska trädgårdsproducenter Rf. har utnämnt sedan år 1994 årets kvalitétsodlare inom grupperna matpotatis, frilandsgrönsaks-, bär-, frukt-, plantskole-, samt växthusgrönskas- och växthusprydnadsväxtproduktion.

Erkännandet ges för en god verksamhet och en bra produktkvalitet. Producenten väljs ut bland användarna av kvalitetsmärket ”Rent inhemskt” användarna. Kvalitetsmärket känns även igen som Hjärtbladmärket.