Puhtaasti kotimainen-merkki, Sirkkalehtimerkki, Sirkkalippu tai kotimaisuusmerkki – rakkaalla lapsella on monta nimeä. Mutta, mitä tämä oikein tarkoittaa? Helppoa, tämä tarkoittaa tuotteen sataprosenttista kotimaisuutta ja varmistaa tuoteturvallisuuden kuluttajalle.

Rent inhemskt-märket, hjärtbladsmärket, grobladsmärket, etc.. Kärt barn har många namn. Men vad betyder då detta märke? Jo lätt, det betyder att produkten är hundraprocentigt inhemsk och försäkrar konsumenten om produktsäkerheten.

Puhtaasti kotimaista-merkkiä, joka on Kotimaiset Kasvikset ry:n laatumerkki, käytetään ainoastaan täysin kotimaisissa syötävissä puutarhatuotteissa sekä perunassa. Merkkiä saa käyttää ainoastaan ekstra- ja ykkösluokan tuotteissa, joten merkki myös varmistaa tuotteiden laadun.

Rent inhemskt-märket, som är Inhemska Trädgårdsprodukter RF:s kvalitetsmärke, används endast i helt inhemska ätbara trädgårdsprodukter och potatis. Märket får dessutom endast användas till extra- och första klass produkter, så även produktens kvalitet är garanterad.

Merkkiä käyttävät viljelijät ja pakkaamot ovat tehneet sopimuksen Kotimaiset Kasvikset ry:n kanssa, jossa he sitoutuvat noudattamaan Laatutarha-ohjeistoa tai ovat sertifioituja IP Hedelmä- ja Vihannesstandardin mukaisesti. Näistä kerron lisää myöhemmässä postauksessa, mutta näissä ohjeistoissa ja standardeissa kiinnitetään etenkin huomioita tuoteturvallisuuteen ja vastuulliseen toimintaan. Meidän kotimaiset kasvikset ovatkin todistetusti maailman puhtaimpia!

Odlare och packerier som använder sig av märket förbinder sig med ett avtal med Inhemska Trädgårdsprodukter RF att följa Kvalitetgårds-riktlinjerna eller är certifierade enligt IP-frukt och grönt standarden. Dessa skriver jag om mera i ett kommande inlägg, men i programmen vill man främst uppmärksamma produktsäkerheten och ansvarsfullt handlande. Våra inhemska grönsaker är ju bevisligen världens renaste!