Jäljitettävyys on meille todella tärkeää, koska jos sattuisi jotain haluamme tietää vihannesten alkuperän niin, että voimme helpommin ratkaista mahdolliset ongelmat. Juuri jäljitettävyyden takia laitamme kaikkiin vihanneslaatikoihin etiketin, josta voimme lukea mistä tuote on ja milloin tämä on pakattu. Tästä etiketistämme voit myös sinä kuluttajana saada tietoa tuotteesta.

Spårbarhet av våra grönsaker är väldigt viktigt för oss. I fall någonting händer vill vi veta grönsakens ursprung så att vi enklare skall kunna åtgärda problem. På grund av spårbarheten av grönsakerna, lägger vi en etikett på alla lådor som hjälper oss att veta varifrån grönsaken kommer och när den är packad. Utöver att vi kan läsa av denna etikett för att få information om produkten, kan även ni som konsumenter göra detta.

Näin tulkitset etiketin ~ Så här tolkar du etiketten

Tomaattilaatikossa oleva etiketti, (kuva yläpuolelle) voit tulkita pakkauspäivämäärän oikeasta alakulmasta. Laatikosta voit myös lukea viljelijän numeron “Grower” kohdasta sekä lajikkeen.

På etiketten som finns på tomatlådan (bild ovanför) kan du utläsa packdag i nedre högra hörnet. Från lådan kan du även utläsa odlarnummer vid platsen för “Grower” samt tomatens sort. 

A = viikko / vecka (L8 = viikko 8 /vecka 8)
B = viikonpäivä / veckodag (5 = perjantai/fredag)
C = vuosi / år (L17 = 2017)
D = pakkauspäivän numeron vuoden alusta / packdagens nummer från och med årets början (055 = 24.2.2017)

Rasia- sekä pikarituotteisiimme painatamme koodin, joka kertoo milloin tuotteet ovat pakattu, sekä kenen viljelijän tuote on. Näin voit myös tarkistaa tiedon kotona, kun sinulla ei ole enää mahdollista tarkistaa tätä tietoa laatikon etiketistä.

I våra ask- och bägarprodukter trycker vi en numerisk kod, som berättar oss ungefär samma information – när produkten är packad samt vems produkten är. På detta vis kan du även kolla detta hemma, när du inte längre har tillgång till produktens låda. 

Ympyröidystä numerokoodista (kuva yläpuolella) voit lukea pakkauspäivän (17055) joka tarkoittaa vuoden 2017 55:ttä päivää, joka oli perjantai 24.2.2017. Päivän numero lasketaan vuoden ensimmäisestä päivästä, ja tämän saat helposti selville kalenterista. Numero 111 numerokoodissa tarkoittaa viljelijänumeroa.

Inringat (bild ovanför) kan du se nummerkoden, som berättar förpackningsdatum (17055) som dag nummer 55 på år 2017. Nummern på dagen räknas från och med årets första dag. När man kollar i en kalender kan man se att dag 55 på år 2017 varit fredagen den 24.2.2017. Nummer 111 på bilden står för odlarnummern.

 Pikarituotteista näkee myös saman (vasen kuva), pakkauspäivä numero 54, 2017 – eli torstai 23.2.2017 – sekä viljelijä numero 86.

Från bägarprodukterna (vänstra bilden) kan du utläsa det samma, förpackningsdag 54, 2017 – alltså torsdag 23.2.2017 – samt odlare nummer 86.