Tällä viikolla vietetään kurkkuviikkoa ja ympärivuotiset kurkkuviljelijämme vaihtavat taimiansa kasvihuoneissaan juuri nyt. Kesäkausi on suunniteltuna, ja nyt jo valmistellaan tulevaa kesää kovaa vauhtia.

Denna vecka firas det gurkvecka och för tillfället byter våra året om gurkaodlare plantor i sina växthus. Sommarsäsongen är redan planerad och nu förbereder sig odlarna inför kommande sommar i rasande fart.

Valaistuissa kasvihuoneissa taimet tulee vaihtaa kolmesta neljään kertaan vuodessa. Tämä tapahtuu niin, että pari viikkoa ennen kuin itse taimi poistetaan, niin vanhojen taimien latvat otetaan pois (latvotaan). Kun itse taimi nostetaan pois, vaihdetaan myös viljelyalustat uusiin. Tämän jälkeen itse kasvihuone siivotaan ja desinfioidaan. Kun kasvihuoneet ovat puhtaat, laitetaan sisään uudet sidontanarut sekä viljelyalustat, näihin istutetaan uudet taimet, jotka ovat tällöin noin 30 cm kokoiset.

I belysta växthus byts gurkplantorna ut ca tre till fyra gånger om året. Detta fungerar så att man först tar bort tillväxtpunkten (toppar) de gamla plantorna ca två veckor innan dessa skall plockas ut ur växthusen. Sedan plockar odlarna ut de gamla plantorna och gamla odlingsunderlagen innan de städar ur och desinficerar växthusen. När växthusen är rena radas nya växtunderlag och upphängningssnören in, och 30 cm långa plantor planteras in.

Kurkkutaimiin verrattuna, tomaattitaimet vaihdetaan ainoastaan kerran vuodessa. Tämä tapahtuu yleensä helmi-/maaliskuussa kausituotantokasvihuoneissa. Valaistuissa kasvihuoneissa tämä taas tapahtuu elo-/syyskuun aikaan. Suurin ero tomaatti- ja kurkkutaimissa on, että kurkkut kasvavat paljon nopeammin. Kurkun taimesta tulee neljässä kuukaudessa noin 10 metriä pitkä ja tomaatin taimi kasvaa noin 14 metriä vuodessa. Kurkkutaimi vanhenee myös nopeammin kuin tomaattitaimi ja taimi tuottaa vähemmän kurkkua mitä vanhempi taimesta tulee.

Till skillnad från gurkplantan byts tomatplantan ut endast en gång om året. Detta sker på våren i februari/mars för säsongsodlarna och i augusti/september för belysta odlingar. Största orsaken till att gurkplantan byts oftare är att gurkan växer mycket snabbare än tomaten. Gurkplantan blir på fyra månader ca 10 meter lång och tomatplantan blir ungefär 14 meter på ett år. Gurkan åldras även snabbare än tomaten och producerar mindre gurka desto äldre plantan blir.