Nu anländer första sommartomaterna och det betyder att högsäsongen för grönsaker påbörjas snart. Så småningom kan vi förvänta oss massvis med finländska grönsaker i både butik och på torg.

Ensimmäiset kesätomaatit saapuvat ja tämä tarkoittaa, että pian on tomaattien sekä muiden vihannesten huippusesonki. Pian voimme odottaa paljon suomalaisia vihanneksia sekä kaupoissa että toreilla.

Peter Nyman som odlar traditionella runda tomater är en av andelslagets säsongsodlare. Peter har odlat växthusgrönsaker sedan han kom ur militären år 1987, då började han jobba tillsammans med sin far. Sitt första egna växthus byggde han år 1998 och bara några år senare tog han över sina föräldrars växthus. Utöver Peter och hans far har även hans farfar varit odlare, vilket gör Peter till en tredje generationens odlare.

Peter Nyman, joka viljelee perinteisiä pyöreitä tomaatteja, on yksi osuuskunnan sesonkiviljelijöistä. Peter on viljellyt jo vuodesta 1987 saakka, kun hän kotiutui armeijasta ja aloitti työskentelyn isänsä kanssa. Ensimmäisen oman kasvihuoneen hän rakensi vuonna 1998 ja vain parin vuoden jälkeen hän peri myös vanhempiensa kasvihuoneet. Myös Peterin isoisä oli kasvihuoneviljelijä, joka tekee Peteristä jo kolmannen sukupolven viljelijän.

Idag har Peter hela fem växthus som alla är fyllda med goda tomater. Utöver den traditionella tomaten har han under åren prövat på att odla gurka, men har gått tillbaka till att odla tomat. I sina växthus testar Peter även nya sorter av tomater. Varje år testar han ca fem till sex nya sorter, med ungefär 15 plantor var. Med dessa test kollar han plantans typ, växtsätt, smak, utseende, storlek samt form.

Tänä päivänä Peterillä on viisi kasvihuonetta, joissa kaikissa viljellään tomaattia. Perinteisen tomaatin lisäksi hän on aiemmin kokeillut viljellä kurkkua, mutta on mennyt takaisin pelkkään tomaattiin. Kasvihuoneissaan Peter viljelee myös joka vuosi noin viidestä kuuteen uutta lajiketta kokeilumielessä. Jokaista lajiketta hän viljelee noin 15 taimea katsoakseen taimen tyypin, kuinka se kasvaa, maun, ulkonäön, koon ja muodon.

När Peter berättar om sina växthus kommer det information som på löpande band. Hans vardag kretsar kring växthusen och det första han gör på morgonen samt det sista på kvällen är att kontrollera hemifrån via den moderna teknologin hur det står till i husen. Från vecka 6 till ungefär julen är det hålligång i växthusen varje år. I början av året planteras nya plantor och i slutet skall växthusen tömmas, städas samt desinficeras. Under tiden plantorna är i husen skall det kontrolleras varje dag hur plantorna mår, klimatet samt bevattningen. Plantorna skall även tjuvas och bladas för att skörden skall bli så bra och stor som möjligt.

Kun Peter kertoo kasvihuoneistaan, tietoa tulee paljon. Hänen arki pyörii kasvihuoneittensa ympärillä ja ensimmäinen ja viimeinen asia jonka hän tekee joka päivä on tarkistaa modernin tietotekniikan kautta miten kasvihuoneissa on laita. Viikosta kuusi aina jouluun saakka kasvihuoneissa on vipinää ja vilskettä joka vuosi. Heti vuoden alussa uudet taimet istutetaan ja lopussa nämä tyhjennetään, siivotaan ja desinfioidaan. Kun kasvihuoneissa on taimet, tulee tarkistaa monta kertaa päivässä, kuinka nämä voivat, millainen ilmasto huoneissa on ja että kastelu toimii.

På vintern, då det är lite lugnare i växthusen, brukar Peter passa på att ha lite semester. Stora delar av sin fritid går tillsammans med sin familj med sambon Maaria, hans son Oskar (17 år) samt döttrarna Elida (19 år) och Agnes (9 år). Tillsammans med familjens jakthund, taxen Kenzo, spenderar Peter mycket tid genom att jaga klövvilt.

Talvella, kun kasvihuoneissa on rauhallisempaa, Peter yrittää olla lomalla. Suuren osan vapaa-ajastaan Peter on perheensä kanssa. Hänen perheeseensä kuuluu avopuoliso Maaria, poika Oskar (17 v.) sekä tyttäret Elida (19 v.) ja Agnes (9 v.). Yhdessä mäyräkoiran Kenzon kanssa Peter viettää paljon aikaa metsästäessä sorkkaeläimiä.