Stig-Erik Vikars har lång erfarenhet av att odla tomater. Enda sedan 1982 har han tillsammans med sina föräldrar odlat tomater och tog över föräldrarnas verksamhet år 1997. Redan år 1988 byggde han sitt första egna växthus och tillsammans med sin fru Marika odlar han de traditionella runda tomaterna i växthus med LED belysning. Även Marika har en bakgrund inom odling och har utbildat sig till trädgårdsmästare samt florist. Marika är en tredje generationens odlare, och Stig-Erik andra.

Stig-Erik Vikarsilla on pitkä kokemus tomaattien viljelystä. Hän aloitti viljelemisen vanhempiensa kanssa vuonna 1982 ja vuonna 1997 hän jatkoi yrittäjänä vanhempiensa kasvihuoneilla. Jo vuonna 1988 hän kuitenkin rakensi ensimmäisen oman kasvihuoneensa. Yhdessä vaimonsa Marikan kanssa hän viljelee perinteisiä pyöreitä tomaattia LED valaistuissa kasvihuoneissa. Myös Marikalla on viljelijätausta ja hän on koulutukseltaan puutarhamestari sekä floristi. Marika on jo kolmannen sukupolven viljelijä, ja Stig-Erik toisen.

För att få fram en god smak till tomaterna skall man först välja en sort man gillar. Stig-Erik berättade även att i hans fall spenderar han mycket tid i växthusen och kontrollerar att plantorna mår bra och att de inte är stressade. Han anpassar klimatet i växthusen efter hur plantorna mår och vattnar exempelvis extra eller mindre vid behov. En planta som mår bra producerar även bättre berättar han. Stora delar av detta jobb går idag ut på att göra styrningar elektroniskt via telefon eller dator, men trots detta är nästan alltid någon av dem båda på plats i växthusen.

Saadakseen hyvän maun tomaatteihin tulee valita tomaattilajike josta pitää. Stig-Erik kertoo, että hän itse viettää paljon aikaa kasvihuoneissaan hoitaen ja tarkastellen taimiaan, että nämä voivat hyvin eivätkä ole stressaantuneita. Hän muuntelee ilmastoa tarpeen tullen kasvihuoneissa ja hän kastelee esimerkiksi taimia ylimääräisen kerran, tai vähemmän tilanteesta riippuen. Stig-Erik kertoo, että taimi joka voi hyvin myös tuottaa hyvin. Suuri osa tästä työstä tehdään tänään elektronisesti puhelimen tai tietokoneen kautta, mutta pariskunnasta kuitenkin jompikumpi on melkein aina paikalla kasvihuoneissa.

Enligt Stig-Erik finns det många små faktorer som kan påverka smaken på tomaten. Till exempel är det viktigt att plantan får rikligt med gödning och att den har tillräckligt med blad. Om det finns mindre blad på plantan kommer det mera skörd berättar han, men påpekar att det inte får vara för lite för att smaken då kan ta skada. Det skall vara en fin balans på plantan för att det skall bli bra smak på tomaten och samtidigt ge god skörd.

Stig-Erikin mukaan on monta pientä tekijää jotka voivat vaikuttaa tomaattien makuun. Esimerkiksi on tärkeää, että taimi saa tarpeeksi lannoitetta, saadakseen hyvän maun. Myös lehtiä tulee olla tarpeeksi taimella, mutta ei kuitenkaan liian vähän koska lehtien määrä vaikuttaa makuun sekä tuotantomäärin. Tuotantomäärän takia viljelijät useasti poimivat näitä taimista pois mikä sitten voi kostautua maussa. Taimessa tulee olla hyvä tasapaino lehtien ja tomaattien välillä, niin että tomaateille tulee hyvä maku ja samalla tuottaa hyvin.

Förutom via bladen ser Stig-Erik att hans plantor mår bra och har en balans genom att han ser att topparna ser bra ut och är varken för kraftiga eller svaga samt att tomatklasarna är starka och generativa. När tomaterna plockas är det också bra att tänka på att tomaterna skall plockas röda så de är tillräckligt mogna för att bli plockade.

Paitsi lehtien kautta Stig-Erik näkee, että hänen taimensa voivat hyvin myös taimen latvoista. Latvat tulee olla hyvässä tasapainossa, ne eivät saa olla liian paksuja eivätkä liian ohuita. Myös tomaattien tertut tulee olla vahvoja ja generatiivisia. Tomaatit tulee poimintavaiheessa olla niin punaisia, että ne ovat tarpeeksi kypsiä poimimiseen.

Trots att stora delar av Stig-Eriks och Marikas tid spenderas i växthusen så är båda väldigt aktiva på sin fritid. Stig-Erik tävlingscyklar och Marika är aktiv i olika föreningar. Även mycket tid spenderas tillsammans med barnen Ida 19 år och Isak 16 år och deras hobbyer, utan att förglömma frassen Aslan.

Vaikka suuri osa Stig-Erikin ja Marikan ajasta meneekin kasvihuoneisiin, niin he ovat molemmat todella aktiivisia henkilöitä. Vapaa-aikanaan Stig-Erik tykkää kilpapyöräilemisestä ja Marika on taas aktiivinen eri yhdistyksissä. Myös paljon aikaa tulee vietettyä lasten Ida, 19 vuotta ja Isak 16 vuotta seurassa ja heidän harrastustensa parissa. Lukuun ottamatta kissan Aslanin kanssa oleskelusta.