Idag finner du många olika sorters plastförpackningar i affären, med många olika användningsändamål. De olika plastförpackningarna märks ut på olika sätt och dess märken kan vara svåra att tyda. På våra askar och bägare kan du hitta två olika märken, och dessa är väldigt betydande för både miljön och användningsområdet.

Kaupoista löytää, jos monenmoisia muovipakkauksia ja näillä kaikilla on oma käyttötarkoituksensa. Muovirasiat merkitään erilaisilla merkeillä ja näitä voi olla vaikea ymmärtää. Meidän rasioistamme ja pikareistamme löydät kaksi erilaista merkkiä ja nämä ovat todella merkittäviä ympäristölle ja muovin käyttömahdollisuuksille.

I bottnen av våra tomataskar och -bägare kan du exempelvis hitta en triangel där det står en siffra och under PET. Märkets triangel betyder att asken är återvinningsbar i plaståtervinningen och siffran innanför står för vad det är för plast. I vårt fall är siffran 1, och står för PET plast. PET är en förkortning på Polyetentereftalat och denna plast används ofta till förpackningar med livsmedel och är trygg att användas i kontakt med livsmedel. PET plast används exempelvis ofta till flaskor avsedda för drycker, men även till förpackningar med grönsaker, oljor eller till flytande livsmedel. Ibland kan du även hitta bokstaven A eller R framför ordet PET. Dessa bokstäver står för:

APET = Nytt PET plast
RPET = Återvunnet PET plast

Meidän tomaattirasioiden ja -pikareiden pohjasta löydät kolmion, joka sisältää numeron ja tekstin PET. Merkissä oleva kolmio tarkoittaa, että muovi on kierrätyskelpoinen ja tulee kierrättää muovinkeräyksessä. Numero kolmion sisällä tarkoittaa muovin tyyppiä, ja numero yksi tarkoittaa PET muovia. PET on lyhenne sanasta Polyetyleenitereftalaatti ja tätä muovia käytetään yleisesti elintarvikepakkauksissa. PET muovia käytetään esimerkiksi juomapulloihin tai vihannesten, öljyjen ja nestemäisten elintarvikkeiden pakkauksiin. PET muovi sopii hyvin elintarvikepakkaukseksi ja on turvallinen käyttää. Joskus saatat myös löytää kirjaimen A tai R, PET sanan edeltä, ja nämä tarkoittavat seuraavaa:

APET = Uusi PET muovi
RPET = Kierrätetty PET muovi

Vi försöker använda oss av RPET plast i våra plastaskar och -bägare så långt som möjligt. Som konsument kan du bidra till återvinningen genom att lämna in plastförpackningarna till närmaste insamlingspunkt eller återvinningsstation för plastförpackningar.

Niin pitkälle kuin mahdollista käytämme RPET muovia pakkauksissamme. Kuluttajana sinä voit myös vaikuttaa ja auttaa pakkausten kierrätyksessä jättämällä käytetyt muovipakkaukset lähimpään kierrätyspisteeseen tai hyötykäyttöasemalle.

Det andra märket du kan hitta under alla våra askar och bägare har ett glas och en gaffel på bild och betyder att plasten passar fint till livsmedelsförpackningar och är alltså säker att användas i kontakt med mat.

Toinen merkki joka löytyy rasioiden ja pikareitten pohjasta, jossa näkyy lasi ja haarukka, tarkoittaa että muovi on sopivaa elintarvikkeille ja on täten turvallinen käyttää ruoan yhteydessä.

Ps. Andelslaget är med i Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab, som erbjuder nationellt återvinningsmöjligheter för konsumentförpackningar. För varje såld konsumentförpackning betalar vi en återvinningsavgift för att täcka kostnaden för att upprätthålla nätverket för ekopunkter och förpackningarnas återvinning.

Ps. Osuuskuntamme on mukana Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:ssa, joka vastaa valtakunnallisen kuluttajapakkausten kierrätyksen järjestämisestä. Jokaisesta myydystä kuluttajapakkauksesta maksamme kierrätysmaksun, jolla katetaan pakkausten kierrätyksen ekopisteverkoston ylläpitoa.