Ellinor Lassfolk, joka on tällä hetkellä meidän nuorin viljelijä, viljelee chilejä ja paprikoita kasvihuoneissaan. Hän on kolmannen sukupolven viljelijä ja on toiminut yrittäjänä itse vasta vuoden. Hän on viljellyt vanhempiensa rinnalla pienestä pitäen, mutta nyt hänen vanhempansa viljelevät hänen kanssaan. Tilan ensimmäiset kasvihuoneet ovat Ellinorin äidinpuoleisen isoisän rakentamia jo vuonna 1965, ja juuri tässä ensimmäisessä kasvihuoneessa kasvaa nyt punaisia chilejä.

Ellinor Lassfolk, som för tillfället är vår yngsta odlare, odlar paprika och chili i sina växthus. Hon är tredje generationens odlare och har själv varit företagare i ett drygt år. Enda sedan barnsben har hon odlat tillsammans med sina föräldrar, men nu är det hennes föräldrar som odlar tillsammans med henne. Gårdens första växthus byggdes år 1965 av Ellinors morfar, och för tillfället finns det i detta första växthus röd chili.

Ellinor, joka on puutarhamestari koulutukseltaan, ja hänen isänsä Kurt kertoo, että chileissä maku ja tulisuus pitkälti tulevat lajikkeesta, mutta joitain pieniä seikkoja voi muunnella, että saa haluamansa maun tuotteeseen. Esimerkiksi chilien viljelyssä tulee olla tarpeeksi lannoitetta kasteluvedessä. Chilit muuten viljellään samalla tavalla kuin paprikat, mutta joitain ilmastollisia erilaisuuksia löytyy – esimerkiksi lämpö. Paprika vaatii enemmän lämpöä kuin chilit kasvaessaan.

Ellinor, som är utbildad trädgårdsmästare, och hennes pappa Kurt berättar att chilins smak och styrka kan varieras bäst genom att välja en stort med den egenskap man önskar. Dock berättar de att vissa saker i odlingen kan reglera smaken på chilin, som exempelvis att mängden gödsel är tillräcklig i bevattningsvattnet. Chilin odlas på samma sätt som paprikorna, men paprikan kräver mera värme i växtklimatet.

Tässä chilikasvihuoneessa, joka lämmitetään kotimaisella hakkeella, hoidetaan chilejä päivittäin. Chilien hyvinvointia valvotaan joka päivä, samalla tarkistetaan kosteus ja lämpötila. Kerran viikossa chilit poimitaan ja taimet sidotaan ja sivuversot (varkaat) poistetaan joka toinen viikko.

I detta chiliväxthus, som värms upp av inhemskt flis, sköter man om chiliplantorna dagligen. Deras välmående och klimat kontrolleras varje dag. Gällande klimatet är det främst fukten samt temperaturen som kontrolleras. Chilin plockas en gång i veckan och plantorna skall viras runt snöret och tjuvas varannan vecka.

Ellinor viettää paljon aikaa kasvihuoneissa ja heidän tilallaan, jossa myös asuu hänen ja hänen poikaystävänsä Jesperin lisäksi myös koiria, hevosia ja vuohia.  Ellinorin vapaa-aika menee pitkälti lemmikkien parissa mutta myös rempaten heidän taloaan. Aina kun hän ehtii, hän myös nauttii saaristossa olemisesta.

Ellinor spenderar stora delar av sin tid i växthusen samt på deras gård, där förutom Ellinor och hennes pojkvän Jesper bor även hundar, hästar och getter. Hennes fritid spenderas tillsammans med husdjuren samt med att renovera deras hus. Alltid när hon hinner, njuter hon av lugnet i skärgården.