Tällä viikolla vietämme tomaattiviikkoa, ja tämän kunniaksi esittelyssä on ei vaan meidän suurin, mutta myös Suomen suurin tomaattiviljelijä – Patrik Sigg.

Denna vecka firas tomatveckan, och för att fira detta presenterar vi inte bara vår största, utan även Finlands största, tomatodlare – Patrik Sigg.

Patrik ja hänen veljensä Tommy Sigg ovat yhdessä viljelleet tomaattia jo 80-luvun lopusta, kun he lapsina viljelivät isänsä kanssa. He ovat kolmannen sukupolven viljelijöitä ja heidän isoisänsä oli ensimmäinen, joka aloitti viljelyn 50-luvulla 100 neliömetrisellä kasvihuoneella. Sieltä kaikki alkoi ja tällä hetkellä veljeksillä on yli 65000 m² viljelypinta-alaa.

Patrik och hans bror Tommy Sigg har tillsammans odlat tomat sedan slutet av 80-talet när de som barn började odla tillsammans med sin pappa. Bröderna är redan tredje generationers odlare och allt började från deras farfar på 50-talet då han odlade i ett 100 kvadratmeters växthus. Nu har bröderna strax över 65000 m² som odlingsareal.

Yhdessä veljekset perustivat oman yrityksen vuonna 2007, kun he ostivat hehtaarin ison kasvihuoneen isältänsä. Vuonna 2010 he aloittivat rakentamaan, ja tämän jälkeen kasvihuoneet ovat kasvaneet vuosi vuodelta.

Tillsammans köpte bröderna år 2007 sitt första växthus på ett hektar av sin pappa och år 2010 började de bygga mera. Efter detta har deras växthusareal växt varje år.

Tänä päivänä veljeksillä on viljelyssä tomaatin lisäksi myös paprikaa ja suippopaprikaa ja he ovat aiemmin kokeilleet viljellä kurkkuakin. Heidän tavoitteena on tulevaisuudessa viljellä ainoastaan tomaattia, mutta heidän mielestään on aina välillä mukavaa kokeilla jotain uutta.

Idag odlar de utöver tomat även paprikor och spetspaprikor, och tidigare har de även testat odla gurka. Deras mål för framtiden är att endast odla tomat, men det är ju enligt dem alltid roligt att testa något nytt.

Ammatiltaan Patrik Sigg on viljelijäpuutarhuri ja hän on alusta asti tiennyt, että hänestä tulee viljelijä. Suurimman osan ajastaan Patrik on kasvihuoneissaan mutta vapaa-ajallaan hän pyrkii viettämään aikaa avovaimonsa Johannan ja tyttärensä Angelinan kanssa. Hänen perheeseen kuulu myös kolme kissaa – Maja, Molly ja My. Perheensä lisäksi Patrikilla on palava intohimo moottoriurheilua ja matkailua kohtaan. Hän on spontaani henkilönä, joten hän mielellään päättää lähteä matkoille viime hetkellä!

Patrik är utbildad odlingsträdgårdsmästare och han har alltid vetat att han skall bli odlare. Största delen av sin tid spenderar han i växthusen, men på fritiden försöker han vara tillsammans med sin fästmö Johanna och dotter Angelina. Till hans familj hör även tre katter – Maja, Molly och My. Utöver familjen har Patrik ett brinnande intresse för motorsport och resor, och som den spontana person han är åker han helst av allt till olika resmål väldigt impulsivt.