Bombus on latinaa ja tarkoittaa Kimalaista.
Bombus är latin och betyder Humla. 

Tomaattikasvihuoneissa käy kova surina ja kimalaiset pörrää puolelta toiselle tehden kovaa työtä. Kimalaisten työnkuvaan kuuluu lentää kukalta kukalle pölyttäen taimien kukat. Tämä tapahtuu niin, että siitepöly tarttuu kimalaisten turkkiin ja siirtyy tämän kautta toiseen kukkaan. Kimalaiset ovat kovia tekemään töitä, ja nopeaan tahtiin he pölyttävät taimien kukat, jopa monta tuhatta päivässä. Ilman tätä, tomaatin hedelmät eivät muodostuisi!

I tomatväxthusen hörs ett surr och humlorna flyger runt omkring och gör ett hårt jobb. När humlorna flyger från blomma till blomma för att söka efter nektar och pollen fastnar pollenet på humlorna och därmed för de vidare detta till nästa blomma. Då sker pollineringen av blommorna och kan därmed utvecklas till frukter – tomater. Humlorna behövs i växthus för att de är snabba arbetare och enbart ett fåtal humlor klarar av att pollinera flera tusen plantor i dygnet.

Pölyttäminen onnistuu myös koneellisesti tai käsin värähtelemällä kukkia, mutta tämä on todella työläistä ja hidasta hommaa. Kukkia ei myöskään voi pölyttää koska tahansa, vaan saadakseen hyvän tuloksen täytyy tämän tehdä tiettyyn aikaan päivästä. Kimalaiset tietävät tasan koska on oikea aika käydä pölyttämässä, eikä he tee työtä turhaan, joten he käyvät ainoastaan tällöin.

Pollinering av tomatblommorna kan göras maskinellt eller manuellt genom att vibrera blommorna, men detta är väldigt arbetsamt och långsamt. Blommorna kan heller inte vibreras när som helst och måste göras en viss tidpunkt på dygnet för att resultatet skall bli bra. Humlor gör inget jobb i onödan, utan de känner av det exakta skedet när en blomma är som mest fruktbar och pollinerar blomman endast då.

Kimalaiset rakastavat sokeria, ja heidän ruokavalioon kuuluu meden ja siitepölyn lisäksi sokerivesi, jota löytyy heidän pesästään. Kun kimalaiset ovat valmiita päivän työnteosta, he lentävät takaisin pesiinsä, jossa he syövät ja huilivat seuraavaan työpäivään. Pesistä löytyy myös toisenlaisia työläiskimalaisia, esimerkiksi kuningatar, jonka työnkuvaan kuuluu muniminen. Kimalaiset, jonka työnkuvaan kuuluu meden ja siitepölyn hakeminen ja siirtäminen, käyvät pesässään muutaman kerran päivässä, jonne he jättävät mettä ja siitepölyä. He löytävät takaisin omaan pesäänsä siten, että aamuisin auringon noustessa he lentävät pesästä, ja samalla tunnistelee ympäristöä niin, että he tietävät minne lentää takaisin. Kimalaiset suunnistaa auringon uv-säteilyllä.

Humlorna älskar socker, så förutom pollen och nektar äter de även sockervatten som är placerad i humlornas bon. På kvällarna när humlornas arbetspass är över flyger humlorna in i sina bon där de äter och vilar upp sig inför nästa dags arbetspass. I boen finns förutom dessa hårt arbetande arbetshumlor även andra humlor, som har andra uppgifter. Till exempel bor det i varje bo en drottning, som har till uppgift att lägga ägg. Arbetshumlorna, vars uppgift är att samla och flytta på pollen och nektar, besöker boet även ett par gånger under dagen för att lämna av sig på pollen. Den hittar hem till boet genom att den på morgonen när solen stiger upp flyger ut och samtidigt rekognoserar omgivningen, så den vet vart den skall flyga tillbaka. Humlan orienterar sig helt enkelt med hjälp av uv-ljuset från solen.

Normaalikokoisessa kasvihuoneessa (noin 1000 – 1500 m2) tulee olla noin 50 kimalaista. Heidän elinaikansa on noin kahdesta kolmeen kuukautta kesällä, mutta esimerkiksi talvella, kun on vähemmän auringonvaloa, kimalaisten elinaika on paljon lyhyempi. Vaikka kaikissa tomaattikasvihuoneissa on paljon kimalaisia, niitä ei tarvitse pelätä heidän pistävän. He pistävät ainoastaan, jos he tuntevat itsensä uhatuksi tai jäävät kiinni johonkin, esimerkiksi meidän vaatteisiin.

I ett normalstort växthus (ca 1000 – 1500 m2) ska det finnas ca 50 humlor och de lever i ca två till tre månader under sommaren. Under vintern, eller då det varit sämre med ljus, så lever de betydligt kortare tid. Trots att det finns flera humlor i varje växthus behöver man inte vara rädd för att de ska stickas. De sticks endast i självförsvar eller om de känner sig hotade. Man ska självklart inte störa humlorna utanför boet och akta sig för att de hamnar i kläm i exempelvis våra kläder.

Täältä voit seurata Bombuksen seikkailuja youtubesta
Här kan du följa humlan Bombus äventyr på Youtube