Vad är det egentligen som händer bakom kulisserna när man producerar en video? Allt börjar från en vision och ett mål som man vill uppnå, och många saker planeras just utifrån dessa saker. När man planerar en videoproduktion ska man först komma fram till idén på hur man skall uppnå målet. Därefter börjar skrivandet av manuset.

Mitä oikein tapahtuu kulissien takana, kun videota aletaan työstämään? Kaikki alkaa visiosta ja tavoitteesta mitä haluaa saavuttaa, ja moni asia suunnitellaan just näistä alkaen. Kun videotuotantoa alkaa suunnittelemaan, kaikki työ lähtee ideasta ja kuinka se tullaan toteuttamaan. Sen jälkeen lähdetään kirjoittamaan käsikirjoitusta.

Då jubileumsvideon ”Smaatchin” blev till, bollade marknadsföringsansvariga på Närpes Grönsaker tillsammans med marknadsföringsbyrån kring idéer, och sen skrevs ett manus. Det var viktigt att manuset skulle finnas på både finska och svenska, för att både producenterna och skådespelarna skulle vara införstådda i handlingen. Som skådespelare valdes Närpes Grönsakers egna odlare som var förankrade i verksamheten och på det viset redan visste vad filmens handling handlade om. Man ville även hitta en familj med flera generationer som hade släktdrag, så man skulle få fram odlarens olika åldrar och hur man arbetat med odlingen hela sitt liv. Att hitta skådespelare är ibland det svåraste med att göra en video, och det är väldigt tacksamt när odlarna ställer upp.

Juhlavuoden ”Smaatchin” -videota tehdessä Närpiön Vihanneksen markkinointivastaavat ja markkinointitoimisto pallottelivat ideoita, ennen kuin he pääsivät kirjoittelemaan käsikirjoitusta. Oli tärkeätä että käsikirjotus oli molemmilla kotimaisilla kielillä niin, että sekä tuottajat, että näyttelijät pystyisivät sisäistämään kertomuksen. Näyttelijöiksi valittiin Närpiön Vihanneksen omia viljelijöitä, jotka ymmärtäisivät viljelijän elämäntyylin. Haluttiin myös, että näyttelevät viljelijät olisivat perhettä niin, että heillä olisi samoja piirteitä kertomuksen takia. Vaikeinta koko videotuotannossa oli löytää näyttelijät, ja olemme hyvin kiitollisia siitä, että he halusivat olla mukana.  

När man fått skådespelarna med i projekt gällde det sedan att gå vidare och söka fram rekvisita och tidsenliga inspelningsplatser, som tog en tillbaka till 60-talet och skulle därmed passa till filmens olika scener. Det är inte alltid så lätt att hitta inredning till ett kök från 60- eller 70-talet! Inspelningen skedde sedan på två intensiva dagar från morgon till kväll, på flera olika ställen. Till filmteamet hörde förutom skådespelarna och en regissör även en person som filmade samt ljus- och ljudtekniker samt Närpes Grönsakers marknadsförare.

Kun viljelijät olivat suostuneet mukaan projektiin, tuli löytää sopivaa rekvisiittaa sekä kuvauspaikat, jotka veisivät takaisin 60- ja luvulle. Itse kuvaus tapahtui kahtena todella intensiivisenä kuvauspäivänä, jotka kestivät aamusta iltaan, sekä useassa eri paikassa. Kuvaustiimiin kuului näyttelijöiden ja ohjaajan lisäksi vielä itse kuvaaja sekä valo- ja ääniteknikko sekä Närpiön Vihanneksen markkinoija.

Efter detta skulle berättelsen som gick på närpesiska spelas in i en studio. Orsaken till att det talades på närpesiska var för att få fram tyngdpunkten till de Närpesiska rötterna. Allt detta skulle sedan klippas ihop och göras till en helhet från många olika scener och bilder.

Tämän jälkeen vielä nauhoitettiin studiossa itse tarina, joka puhuttiin Närpiön murteella. Tämä tehtiin sillä murteella siksi, että haluttiin painottaa Närpiöläisiä juuria. Kaikki kuvamateriaali ja ääni tuli vielä leikata yhteen kokonaisuudeksi.

 

”Det roligaste är när man får se det första utkastet på videon och man ser konkret vad
det man jobbat så hårt för blir till”

”Hauskinta oli kun sai nähdä ensimmäisen luonnoksen videosta ja sai konkreettisesti nähdä
minkä kanssa sitä oli kovasti työskennellyt”