Rickard Sigg är redan fjärde generationens odlare och har jobbat i växthus sedan år 1999. Han tog över sina föräldrars verksamhet år 2014 och har därmed jobbat som egenföretagare i några år. Trots att Rickard står för det största ansvaret kan man fortfarande se hans far Håkan inne i växthusen, där han hjälper till med odlingarna.

Rickard Sigg on neljännen sukupolven viljelijä ja on työskennellyt kasvihuoneissa jo vuodesta 1999. Hän jatkoi vanhempiensa yritystä vuonna 2014 ja on tällöin työskennellyt oman yrityksensä parissa jo muutaman vuoden. Vaikka Rickardilla onkin päävastuu viljelystä, täällä kasvihuoneissa kuitenkin tapaa hänen avuliaan isä Håkanin auttamassa poikaansa.

Att generationsväxla innebär i stort sett att man tar över sina föräldrars företag, och det är en del pappersarbete inblandat i det hela. Trots detta är det väldigt stora mängder av kunskap och information som skall föras över från en person till en annan. När det kommer till växthusbranschen kommer denna kunskap och all information till den övertagande personen ofta från dennes uppväxt. Rickard har varit med i växthuset redan från att han var barn och jobbat tillsammans med sina föräldrar samtidigt som de flyttat över lite i taget.

Sukupolvenvaihdos tarkoittaa periaatteessa, että jatkaa vanhempiensa yritystä, ja siihen kuuluu paljon paperityötä. Tämän lisäksi kuitenkin suuri osa tiedosta ja osaamisesta tulee siirtää yhdeltä henkilöltä toiselle. Mitä kasvihuonealaan tulee, tämä tieto ja taito tulee usein jo henkilön lapsuudessa. Rickard on ollut mukana kasvihuoneessa jo lapsesta asti ja oppinut vanhemmiltaan työskentelyn yhteydessä.

Utöver all kunskap som man får från förälder till barn berättar Rickard att man är tvungen att gå en del kurser för att jobba som egenföretagare inom växthusbranschen och för att få ekonomiskt stöd till starten. Han berättade att han gått en grundkurs inom företagsekonomi samt en trädgårdsutbildning.

Sen lisäksi, että tietotaitoa saa jo lapsena, Rickard kertoo, että tulee käydä kursseilla ennen kuin aloittaa yrittäjyyden kasvihuonealalla sekä saadakseen taloudellista tukea alkuun. Hän kertoo itse käyneensä liiketalouden peruskurssin sekä puutarhakoulutuksen.

I Rickards växthus drar de tillsammans med Håkan upp plantorna själv till körsbärstomaten och bifftomaten som de odlar. Utöver detta brukar även Rickards mamma ha en liten odling av blommor i ett växthus varje sommar. På fritiden brukar Rickard sysselsätta sig med sport. Han gillar de flesta bollsporter, men speciellt fotboll, innebandy och tennis är honom nära hjärtat. Rickard har även en familj, bestående av sambon Emilia och dotterns Stella som är ett år.

Kasvihuoneissaan Rickard ja Håkan kasvattavat taimensa itse siemenestä kirsikkatomaatilleen sekä pihvitomaatilleen. Tämän lisäksi Rickardin äiti kasvattaa myös joka kesä kukkia yhdessä kasvihuoneessa. Vapaa-ajallaan Rickard tykkää urheilusta, ja etenkin jalkapallo, sähly sekä tennis ovat hänelle mieleen. Hänellä on myös perhe, johon kuuluu avopuoliso Emilia sekä tytär Stella, 1 vuotta.