John Lindén, vår egen paprikaodlare, har förlängt säsongen på paprika och är först ut med inhemsk paprika. Efter de första veckornas skörd ser han mycket positivt på beslutet. Om skörden håller i sig och är av lika god kvalité som starten antyder samt att det är lönsamt kan han mycket väl tänka sig att förlänga säsongen ytterligare. Tänk om vi kunde få inhemsk paprika ännu tidigare!

John Lindén, meidän oma paprikaviljelijä, on pidentänyt paprikakautta. Ensimmäisten viikkojen sadon jälkeen hän toteaa päätöksen olleen positiivinen. Jos sato jatkuu hyvänä ja yhtä laadukkaana kuin alku antaa ymmärtää ja viljely on kannattavaa hän voisi harkita pidentää kautta entisestään. Mieti jos saisimme kotimaista paprikaa jo vielä aikaisemmin!

Den första skörden fås 9 veckor efter plantering, i år planterade John v.2. Detta betyder 8 veckor tidigare än år 2017.  Med tanke på att de sista paprikorna brukar plockas i oktober skulle det ju i princip vara möjligt med en året om odling. Tänk dig, inhemsk paprika redan i januari!

Ensimmäisen sadon saa 9 viikkoa istutuksen jälkeen, tänä vuonna John istutti v.2. Tarkoittaa 8 viikkoa aiemmin kuin vuonna 2017. Ottaen huomioon että viimeisimmät sesonkipaprikat poimitaan yleensä lokakuussa, ympäri vuotinen viljely olisi periaatteessa mahdollista. Ajattele, kotimaista paprikaa tammikuussa!

Det var egentligen växthusen, och dess höjd, som tog beslutet för John att prova på att odla paprika. Oftast tänker inte odlare på vad som är enklast utan mer på det som är mer lönsamt. Dessa torde ju gå hand i hand tycker en utomstående, men ofta lägger odlarna ingen vikt på det egna arbetet. Att ha växthus är en livsstil, det är inte ett jobb. Som i Johns fall som är uppvuxen med växthus.

Päätöksen siitä että John kokeili paprikan viljelyä teki oikeastaan kasvihuoneet, ja niiden korkeus. Yleensä viljelijä ei ajattele sitä mikä on helpointa vaan sitä mikä on enemmän taloudellista. Näiden tulisi varmaan mennä käsi kädessä ulkopuolisten mielestä mutta, usein viljelijä ei anna arvoa omalle työlleen. Kasvihuoneviljely on elämäntapa, ei työ. Kuten Johnin tapauksessa joka on kasvanut kasvihuoneiden parissa.

Paprikan är mindre arbetsam än tomaten, dock tar det ca 4 gånger så lång tid att plocka den i jämförelse med gurkan. Paprikan får lättare ohyra som äter upp både blad och grönsak men upptäcks det i tid så går det att stoppa. Johns paprikor mår bra men om behov uppstår används biologisk bekämpning. Plantan är ca 3 meter hög under säsong. Något som även skiljer paprika från t.ex tomaten är att den klarar sig på plantan, den blir inte sämre av att vara kvar efter att den är mogen. Röd paprika är mer tålig och den är lättare att plocka än den gula. 

Paprika on vähemmän työläs kuin tomaatti, kuitenkin niiden poiminta kestää 4 kertaa kauemmin kurkkuun verrattuna. Paprika saa helpommin tuholaisia jotka syövät sekä lehtiä sekä itse vihannesta muuta tämän kun huomaa ajoissa sen voi pysäyttää. Johnin paprikat voivat hyvin mutta tarpeen vaatiessa käytetään biologista torjuntaa. Kasvi on noin 3 metriä korkea sesonkina. Eroavaisuutta esim. tomaattiin on myös se että se pärjää vaikka se olisi kasvissa kiinni vielä sen jälkeen kun se on kypsä, se ei huonone. Punainen paprika on helpompi poimia kuin keltainen eikä se ole yhtä hauras.