Att lära känna sina kollegor under arbetsdagen på ett packeri som vårt kan vara en liten utmaning, för alla har sina uppgifter och den gemensamma tiden är knapp. Att det gör bra för ett arbetskollegie att ha gemensam tid förstår nog de flesta. Men hur skall då detta skötas på ett packeri? Jo, man kan arrangera en s.k. tyky-dag.  Vad betyder då tyky som är så omtalat numera? Tyky är en förkortning av työkyky som på svenska alltså betyder arbetsförmåga. Att upprätthålla sin arbetsförmåga är mycket viktigt, med tanke på högre pensionsålder och allt annat som påverkar i dagens samhälle.

Pakkaamossa, kuten meidän, kollegoihin tutustuminen työaikana ei ole niin helppoa, koska kaikilla on omat työtehtävät ja yhteinen aika on rajallinen. Yhteinen aika tekee hyvää työyhteisölle, sen ymmärtää suurin osa. Mutta kuinka pakkaamo tämän sitten voi järjestää? Järjestämällä ns. tyky-päivän. Mitä sitten se paljon puhuttu tyky oikein tarkoittaa? Se on lyhenne sanasta työkyky. Työkyvyn ylläpitäminen on todella tärkeää, ajatellen korkeampaa eläkeikää ja kaikkia muita asioita jotka vaikuttavat yhteisössä tänä päivänä.

Det diskuteras mycket steg idag. Under vår TYKY-dag kom vi fram till att en person på packeriet lätt har över 10 000 steg per arbetsdag, medan en person som jobbar på kontoret kan ha så lågt som en tiondel av detta. Vår föreläsare kom med många råd och nog fick var och en av oss litet att tänka på. Saker som just ”jag” kunde göra annorlunda i min vardag, för att hålla min arbetsförmåga god och orka med. Den fysiska orken har diskuterats i åratal och är lättare att ta till sig. Alla måste röra på sig, ha bra ergonomi och allt runtomkring.

Nykyisin keskustellaan paljon askelista. Meidän TYKY-päivän aikana totesimme että henkilö joka työskentelee pakkaamon puolella helposti saa 10 000 askelta kasaan per työpäivä, kun taas henkilö joka työskentelee toimistossa voi saada kasaan jopa niinkin vähän kuin kymmenesosan tästä. Luennoitsijamme antoi monta neuvoa ja jokainen meistä sai varmasti jotain ajateltavaa. Asioita joita juuri ”minä” voin tehdä toisin arjessani pitääkseni työkykyni yllä ja jaksaa. Fyysisestä jaksamisesta on puhuttu vuosia ja on helpompi omaksua. Kaikkien on liikuttava, on oltava hyvät työasennot ja kaikki muu siihen liittyen.

De som har ett fysiskt tyngre arbete behöver mer sömn än de som är mindre fysiskt aktiva, denna information är ganska långt en självklarhet och tangerar ett ämne som studerats mycket. Sömnen är också mycket viktig och framför allt dess kvalitét! Återhämtning med andra ord. Det finns många sätt att återhämta sig på, men sömnen är nog den som underskattas.

Henkilö jolla on fyysisesti raskaampi työ tarvitsee enemmän unta kuin he jotka eivät ole niin aktiivisia, myös tämä tieto aika pitkälti itsestäänselvys ja aihe jota on paljon tutkitty. Uni on myös erittäin tärkeä ja varsinkin sen laatu! Palautuminen toisin sanoen. Palautumistapoja on monia mutta uni on kyllä se jota aliarvioidaan.

Kosten, en annan viktig sak. Där har vi som grönsakspackeri en stor fördel med att vi är omgivna av hälsosamma produkter. Att försöka ge alternativ på hur dessa produkter kan användas mångsidigt är något som redan gjorts ett bra tag i form av att vi delar med oss av recept på vår hemsida. Gå gärna in och bekanta er här.

Ravinto, eli ruoka, on toinen tärkeä asia. Siinä meillä vihannespakkaamona on iso etu että meidän ympärillämme on paljon terveellisiä tuotteita. Apua näiden tuotteiden monipuoliseen käyttöön on asia jota olemme jo tehneet jonkin aikaa jakamalla reseptejä kotisivuillamme. Käy mielellään tutustumassa tästä.

Kommunikation, en sak som kommer upp väldigt ofta, är jätteviktig. Men, precis lika viktigt är det att kunna lyssna. Att höra vad kollegan säger, att förstå. Och att tänka på hur man uttrycker sig har en stor betydelse på hur det tolkas. Många saker kan missförstås och misstolkas! Allt detta har att göra med det psykiska välbefinnandet.

Kommunikaatio, asia joka tulee esiin todella usein, on todella tärkeä. Mutta, ihan yhtä tärkeää on osata kuunnella. Kuulla mitä kollega sanoo, asian ymmärtäminen. Ja se miten sen ilmaisee on taas todella suuri vaikutus siihen miten se tulkitaan. Monia asioita voi käsittää väärin tai tulkita väärin! Kaikki nämä ovat osa psyykkistä hyvinvointia.

Vi hade en trevlig eftermiddag då vi fick möjlighet att umgås utanför arbetsplatsen, samtidigt som det var viktiga frågor och saker som behandlades och diskuterades. Vi var indelade i mindre grupper, gruppindelningen slumpmässigt utlottad. Tiden var en utmaning men den blev nog fylld med en hel del skratt tack vare föreläsarens trevliga uppgifter till oss. Det finns föreläsare och Föreläsare! Efter själva programmet hade vi möjlighet att stanna och äta en bit mat (hälsosam sådan) tillsammans, ett ypperligt tillfälle att gå igenom det som diskuterats och lära känna varandra!

Saimme mahdollisuuden viettää mukavan iltapäivän yhdessä työpaikan ulkopuolella ja samaan aikaan käsiteltiin tärkeitä kysymyksiä ja asoita. Olimme sattumanvaraisesti arvoituissa pienemmissä ryhmissä. Aika oli haaste mutta kuitenkin täytetty monilla nauruilla kiitos luennoitsijan mukavilla tehtävillä meille. On luennoitsijoita sekä Luennoitsijoita! Itse ohjelman jälkeen meillä oli mahdollisuus jäädä syömään terveellistä ruokaa yhdessä, loistava tilaisuus käydä läpi mitä oli iltapäivän aikana keskusteltu ja oppia tuntemaan toisemme!