Enligt mig är den bästa tiden på året nu, då naturen vaknar till liv och allt grönskar vackert runtom oss. Hur är det då med växthusnäringen, har den också vaknat ? Växthusnäringen har genomgått verkligt stora förändringar sedan slutet på 90-talet då det första gången gjordes försök med vinterodling av växthusgrönsaker i Finland. För Närpes Grönsakers del så är över hälften av totalarealen på c.a. 33,5 ha (335 000 kvm!!) i produktion året runt idag 2018. Det är en utveckling som skett helt och hållet tack vare ett förändrat konsumentbeteende och en ökad efterfrågan på högkvalitativa inhemska grönsaker som dessutom är helt trygga att konsumera.

Minun mielestäni vuoden paras aika on nyt, kun luonto herää henkiin ja kaikki kukoistaa ympärillämme. Miten sitten kasvihuoneala, onko sekin herännyt? Ala on läpikäynyt suuria muutoksia 90-luvun lopusta jolloin Suomessa tehtiin ensimmäistä kertaa kokeiluja talvituotantoon kasvihuonekasviksilla. Närpiön Vihanneksen osalta ympärivuotinen tuotanto vastaa kokonaispinta-alasta yli puolta joka on noin 33,5 ha (335 000 neliötä!!) tämän vuoden, 2018, tuotannosta. Tämän kehityksen kiitos kuuluu kokonaan kuluttajan käyttäytymiseen ja korkealaatuisten kotimaisten vihannesten nousseeseen kysyntään joita sitä paitsi on turvallista nauttia.

Trots att en stor del av arealen hos oss är i produktion året om så är det ändå så att sortimentet är som störst från början av maj till början av november, alltså under traditionell odlingssäsong. Det har mycket att göra med vilka grödor som lämpar sig att odla under en specifik period av året , både odlingstekniskt men också sett ur ett ekonomiskt perspektiv.

Vaikkakin suurin osa meidän tuotannosta on ympärivuotista valikoimamme on kuitenkin suurin toukokuun alusta marraskuun alkuun, eli perinteisenä tuotantosesonkina. Tähän vaikuttaa pitkälti mitkä tuotteet soveltuvat mihin vuodenaikaan, sekä teknisesti mutta myös taloudellisesta näkökulmasta katsottuna.

Vi är på så sätt enligt mig en unik aktör inom primärnäringarna att vi har frångått ett produktionsstyrt tankesätt och valt en konsument- och kundinriktad approach. Det betyder att då säsongen startar så har förberedelserna försiggått redan en lång tid. Utgångspunkten för en ny säsong kan vara en konkret kundförfrågan, en produktide´, inslag från en mässa eller en impuls från konsumenten. Nya ideér testas förstås rent odlingstekniskt, men det som är minst lika viktigt är smakbilden och smaken den testar vi förutom internt också på våra kunder samt med hjälp av konsumentpaneler. Då du har ett beslut kring innehållet blir det att fundera på produktpositionering (vilken typ av användningskategori den är lämpad för), att leta förpackningsalternativ och att sälja in slutide´ till kund .

Olemme mielestäni tavallaan ainutlaatuinen tekijä alkutuotannossa koska olemme valinneet kuluttaja- ja asiakaslähtöisen lähestymistavan. Tarkoittaen että kun kausi alkaa sen valmisteluja on jo käyty pitkään. Lähtökohta uudelle kaudelle voi olla konkreettinen asiakaskysyntä, tuoteidea, huomio messuilta tai kuluttajan ehdottama. Uusia ideoita kokeillaan tietysti tuotannollisesti mutta vähintään yhtä tärkeä on makumaailma. Makua testaamme sisäisten testien lisäksi myös asiakkaidemme ja kuluttajapaneleiden avulla. Kun päätös sisällöstä on valmis voi miettiä tuotesijoituksia (minkä tyyppiseen käyttökategoriaan se soveltuu), hakea pakkausvaihtoehtoja ja idean myyminen asiakkaalle.

Trots att vi säljer våra produkter i huvudsak till dagligvaruhandeln så tar vårt arbete inte slut där . Vårt ansvar är att se till så de fantastiska produkter våra odlare producerar förtjänar sin plats på butikernas hyllor, det gör dom genom att hitta vägen ända hem till konsumentens köksbord. Eftersom vi jobbar mot två kundtyper (konsument(slutkund) + handel) är det av yttersta vikt att ha en god relation till båda samt att veta på vilket sätt du kan skapa mervärde för din kund. Idag är marknadsföringsfunktionen helt integrerad i försäljningsfunktionen . Marknadsföring då den sköts rätt består inte enbart av att basunera ut rätt budskap till rätt målgrupp utan minst lika mycket av att känna sin marknad, känna sin kund (hur skall du annars veta vilken värdegrund som är av avgörande betydelse). Vi håller oss a´jour med omvärlden via bland annat kundmöten, konsumentmöten, konsumentundersökningar och trendspotting runtom i världen. Varje möte med en annan människa, en annan kultur, ett nytt land innebär ny kunskap och erfarenhet som vi kan ta med oss!

Vaikka myymme pääsääntöisesti vähittäiskaupoille ei työmme silti siihen lopu. Vastuumme on katsoa että ihastuttavat tuotteet jotka viljelijät meille tuottavat ovat hyllypaikkansa ansainneet kaupoissa, sen ne tekevät löytämällä tien kuluttajan keittiönpöydälle asti. Koska työskentelemme kahta asiakaskuntaa kohti (kuluttaja (loppuasiakas) + kauppa) on todella tärkeää ylläpitää hyvä suhde molempiin sekä tietää millä tavalla voit tuoda lisäarvoa asiakkaallesi. Tänään markkinointi on täysin sisällytetty myyntitoimintaan. Oikein hoidetun markkinoinnin tehtävä ei ole vain oikean tiedon välittäminen asiakkaalle vaan vähintään yhtä tärkeä on tuntea markkina, tuntea asiakas (miten voisi muuten tietää mikä arvomaailma on ratkaisevassa roolissa). Pidämme itsemme ajantasalla muun maailman kanssa muun muuassa asiakaskokousten, kuluttajakokousten, kuluttajatutkimusten ja maailmanlaajuisen trendi-ilmiöiden kautta. Jokainen kohtaaminen toisen ihmisen, toisen kulttuurin, uuden maan kanssa tietää uutta osaamista ja kokemusta jonka voimme ottaa mukaamme!

Jag måste försöka komma ihåg att njuta också av denna sommar, å tjänstens vägnar har arbetet med sommaren 2019 redan inletts!!

Minun on muistettava nauttia myös tästä kesästä, töiden suhteen työt kesän 2019 suhteen ovat jo alkaneet!!

Ha de gött! Voikaa hyvin!

Jonas Lundström

Försäljnings- och marknadsföringsdirektör / Andelslaget Närpes Grönsaker

Myynti- ja markkinointipäällikkö / Osuuskunta Närpiön Vihannes