Ympäristöasiat tuntuvat olevan tämän päivän kuumin puheenaihe. Itse asiassa puheenaiheena ympäristöasiat ovat kuin ruoka; ne koskettavat kaikkia ja kuka tahansa osannee ottaa kantaa niihin jollakin tavalla. Jo päiväkoti-ikäinen huomaa kadulle heitetyn roskan ja tunnistaa, että joku on tehnyt väärin. Närpiön Vihanneksellakin olemme ryhtyneet toimiin päivittääksemme toimintaamme kestävämmäksi seuraaville sukupolville.

Klimatfrågor verkar vara det hetaste samtalsämnet idag. Som samtalsämne är klimatfrågor i själva verket som mat – de gäller alla och vem som helst kan sannolikt ta ställning till dem på något sätt. Till och med daghemsbarn ser skräp som har slängts på gatan och vet att någon har gjort fel. På Närpes Grönsaker har vi satt igång med att uppdatera vår verksamhet och göra den mer hållbar för kommande generationer.

Olemme päättäneet alkaa rakentaa pakkaamon toiminnan osalta ISO 14001-ympäristöjärjestelmää ja sen tuomin lähtökohdin kehittyä ympäristöasioidemme hoidossa. Olemme tosin jo hyvän aikaa tehneet tärkeitä toimenpiteitä; käyttämämme sähkö tuotetaan tuuli- ja vesivoimalla, pakkaamolla valaistus on vaihdettu LED-valolähteisiin ja liiketunnistimen avulla toimiviin valon katkaisutoimintoihin. Lämmityksen niin pakkaamolla kuin pesuprosessissammekin olemme vaihtaneet öljystä uusiutuvalla energialla tuotettuun kaukolämpöön. Uuden laajennusosamme kylmävarastoissa jäähdytyksessä hyödynnetään kylmää ulkoilmaa niin pitkälle kuin mahdollista sen sijaan, että jäähdyttäisimme sisäilmaa kompressorilla, kun ulkona paukkuu pakkanen. Lisäksi olemme pohtineet paljon pakkausratkaisujamme. Kaikki pakkauksissamme käytetty muovi on laadultaan kierrätettävää, joten kun pakkauksen vie muovinkeräysastiaan, saa se mahdollisuuden optimaaliseen elinkaareen materiaalin kierrätyksessä. Uusissa pussipakkauksissamme olemme optimoineet muovin käytön tarpeen mahdollisimman vähäiseksi. Ympäristöjärjestelmän ISO 14001 implementointi pakkaamollamme tuonee ensi alkuun tehostusta mm. jätteenkäsittelyyn, mutta niin lohdutonta kuin lohdullistakin se on, niin millään saralla työ ei tule valmiiksi, sillä ISO -standardien tarkoituksena on pönkittää yritystä aina vain eteenpäin kehityksessä.

Vi har beslutat att börja bygga upp ett ISO 14001‑miljösystem för packeriverksamhetens del och utifrån det läget utveckla hanteringen av våra klimatfrågor. Visserligen har vi redan en längre tid vidtagit viktiga åtgärder, t.ex. elen vi använder produceras med vind- och vattenkraft, i packeriet har belysningen bytts ut mot LED-ljuskällor och ljusbrytare som fungerar med rörelsesensorer.  Uppvärmningen såväl i packeriet som i vår tvättprocess har vi ändrat från olja till fjärrvärme som produceras med förnyelsebar energi. Vi utnyttjar kall utomhusluft i kylförråden i vår nya utbyggnad så långt det är möjligt i stället för att kyla ner inomhusluften med kompressor när kölden knäpper i knutarna därute. Dessutom har vi lagt ner mycket tid på att ta fram våra förpackningslösningar. All plast i våra förpackningar är återvinningsbar och därför får förpackningarna när de förs till plastinsamling en möjlighet till optimal livscykel genom materialåtervinning. I våra nya påsförpackningar har vi optimerat behovet av plastanvändning så att det är så litet som möjligt. Implementeringen av miljösystemet ISO 14001 i vårt packeri torde till att börja med effektivera bl.a. avfallshanteringen, men lika tröstlöst som trösterikt är det då arbetet inte på något område blir klart eftersom syftet med ISO-standarderna bara är att stötta företaget framåt i utvecklingen.

Vaikka tässä vaiheessa ISO 14001 ei ulotukaan kasvihuoneisiimme, ovat viljelijämmekin kantaneet oman kortensa kekoon; vihreän sähkön osuus (ts. päästötön sähkö) on n. 90 %, talven tomaatit kypsyvät led-valaistuksessa ja kasvihuoneiden lämmityksen tarpeeseen käytetään uusiutuvia polttoaineita, kuten puuhaketta, rakennusmursketta sekä kaurakuorta, ja kaasun sekä öljyn osuus lämmityksen polttoaineina on enää vain n. 6 %. Lisäksi vihannesten tuotekehitystä kasvihuoneilla ohjaa säilyvyydeltään paremmat lajikkeet sekä viljelyteknisesti mahdollisimman vähän hävikkiä tuottavat lajikkeet, mitkä niin ikään ovat merkittäviä ympäristönäkökulmia.

Även om ISO 14001 i detta skede inte når ut till våra växthus har också våra odlare dragit sitt strå till stacken. Andelen grön el (dvs. utsläppsfri el) är ca 90 %, vintertomaterna mognar i led-belysning och för uppvärmningen av växthusen används förnyelsebara bränslen så som flis, byggnadskross samt havreskal, och andelen gas och olja av bränslet i uppvärmningen är nu bara ca 6 %. Dessutom styrs produktutvecklingen av grönsaker i växthusen av sorter med bättre hållbarhet samt av sorter som odlingstekniskt producerar så litet svinn som möjligt eftersom även detta är viktiga miljöaspekter.

On kai paikallaan todeta, että ei hullumpaa! Ympäristöasiat alkavat olla yritystoiminnankin “uusi musta” ja sanoisin, että olemme alkaneet pukeutua siihen jo melko mallikkaasti.

Inte så dumt kan vi bara konstatera! Miljöfrågorna börjar vara den “nya svarta” även i företagsverksamheten och jag skulle säga att vi redan klär oss rätt så elegant i den.

Laatu- ja kehityspäällikkö
Kvalitets- och utvecklingschef

Jenni Vuorinen

 

Tutustu toimintaamme: