MIKÄ IHMEEN NÄRPES WORLD?

Paras markkinointi on sellaista, mihin et odottanut törmääväsi. Sellaista, mitä et välttämättä edes pidä markkinointina. Henkilökohtainen mielipiteeni on, että myös markkinointialan toimijat mielellään hyödyntävät turhan monimutkaista terminologiaa kuvailemaan mahdollisimman hankalasti jotain, mikä on oikeasti aika simppeliä. Minulle markkinoinnin ydin on yksinkertainen: kysymistä ja kertomista. ”Mitä sinä haluat/tarvitset? – Ok, tätä voidaan tarjota”. Puhutaan siis kommunikaatiosta. Käsitä minut väärin, mutta oikealla tavalla; markkinointi on tavallaan simppeliä, muttei missään nimessä yksinkertaista. Päinvastoin, se on ajoittain jopa monimutkaista, mutta markkinoinnin ydinajatus on simppeli. Moderni ja toimiva markkinointi ei tänä päivänä ole yrityksessä itsekseen elävä organismi, vaan tiiviisti myyntitoimen kanssa yhteenkudottu kokonaisuus.

VAD DÅ FÖR NÄRPES WORLD?

Den bästa marknadsföringen är den du inte förväntar dig och kanske framförallt den du inte ens inser är marknadsföring. Personligen tycker jag att man även inom marknadsföringsbranschen gärna svänger sig med svåra termer för att få något egentligen rätt simpelt att låta besvärligt. För mig är kärnan av marknadsföring enkel, det handlar om att fråga samt om att berätta; ”Vad vill du ha/behöver? Ok, det här kan vi erbjuda!”. Det handlar alltså om kommunikation. Missförstå mig rätt, marknadsföring är kanske simpelt men det är absolut inte lätt, tvärtom är det väldigt mångfacetterat, men själva kärnan är simpel. Modern och fungerande marknadsföring är idag inte heller en självständigt levande organism inom företaget, utan tätt sammanvävd med försäljningsfunktionen.

Närpes World

Palataan Närpes Worldiin. Niin sanotut shop-in-shop -konseptit (kauppa kaupan sisällä) ovat tänä päivänä suhteellisen yleisiä vähittäiskaupassa. Hedelmä- ja vihannesosastolla ne ovat kuitenkin aika harvinaisia, ainakaan minä en varsinaisesti ole törmännyt vastaavaan. Tämä oli lähtökohtani, kun idea Närpiön Vihanneksen omasta shop-in-shopista syntyi muutamia vuosia sitten. Ajatuksena luoda yhtenäinen myyntikokonaisuus kaupan sisällä Närpiön Vihanneksen tuotteille. Siitä syntyi ajatus Närpes Worldista.

Yhdessä kollegoiden ja markkinointitoimiston kanssa loimme valmiin konseptin, jota lähdettiin esittelemään potentiaaliselle jälleenmyyjälle. Yhdessä K-ryhmän kanssa olemme vuodesta 2016 joka kesä pystyneet tarjoamaan Närpes World -konseptin kuluttajille, tänä kesänä 20:ssa kaupassa.

Tillbaka till Närpes World. S.k. shop-in-shop koncept (butik i butiken) är väldigt vanliga i detaljhandeln av idag. Däremot på frukt- och grönsaksavdelningen är det extremt ovanligt, åtminstone har jag inte stött på något dylikt. Det här var grundtanken då idén föddes hos mig här för något år tillbaka, att på butiksgolvet skapa en enhetlig försäljningshelhet för Närpes Grönsakers produkter. Så föddes Närpes World!

Tillsammans med vår marknadsföringsbyrå och kolleger skapade vi ett färdigt koncept för en potentiell återförsäljare att ta ställning till. Tillsammans med K-gruppen har vi nu sedan 2016 haft möjlighet att erbjuda konsumenten tillgång till konceptet.

Miksi Närpes World?

Lisäarvo kuluttajalle on ennen kaikkea tuoreiden kasvihuonevihannesten saatavuus samalta toimittajalta läpi kauden. Se on eräänlainen täydennys mahdolliselle paikalliselle tarjonnalle.  Tuotteet ovat kehitettyjä eri käyttötarkoitukset huomioon ottaen, maku- ja laatuasioihin fokusoiden.

Lisäarvo kaupalle on visuaalisesti kaunis ja myyvä kokonaisuus, konseptiin kuuluvien tuotteiden taattu riittävyys ja kyseisille tuotteille sama toimittaja päivästä toiseen tasaisen laadun takaamiseksi. Tunnettu tavaramerkki, jota kuluttaja yhdistää hyvään makuun ja laatuun vaikuttaa positiivisesti myynteihin.

Meille Närpiön Vihanneksella Närpes World on yhtä lailla markkinointi- kuin myyntikonsepti. Näyteikkuna, joka mahdollistaa kuluttajalle tuotteisiimme tutustumisen.

Aivan mahtavaa vihanneskesää teille kaikille! Toivottavasti törmäät Närpes Worldiin kaupassa lähellä sinua.

Varför då Närpes World?

Mervärdet för konsument är framförallt tillgången till färska växthusgrönsaker från samma leverantör genom hela säsongen, ett komplement till det lokala utbudet. Produkter utvecklade för olika och specifika användningsändamål med ett tydligt fokus på smak och kvalitet.

Närpiön Vihannes

Mervärdet för butik/återförsäljare är bl.a. en vacker visuell helhet som säljer, en garanterad tillgång till de till konceptet hörande produkterna, samma produktspecifika leverantör varje dag. Ett känt varumärke som konsumenten likställer med god smak och kvalitét påverkar försäljningen positivt.

För Närpes Grönsaker och våra producenter är Närpes World lika mycket ett försäljnings- som ett marknadsföringskoncept. Ett skyltfönster för konsumenten att bekanta sig med vårt produktutbud i sin helhet.

En fantastisk grönsakssommar önskar jag er alla. Hoppas du stöter på Närpes World i en butik nära dig.

-Jonas Lundström