Hur en ny produkt blir till ~ Uuden tuotteen syntyvaiheet

20.07 2018|

Bakom varje produkt som Närpes Grönsaker lanserar finns en hel del osynligt arbete. Det gäller att hitta den rätat sorten för ändamålet, villiga producenter som har lämpliga växthus för produktionen. Därtill skall också förpackningen och dess design utvecklas samt [...]