Hyvää itsenäisyyspäivää ~ Glad självständighetsdag

05.12 2017|

Huomenna on itsenäisyyspäivä ja ensimmäinen adventtisunnuntai on jo takana. Joulu lähestyy kovaa vauhtia ja joulun kiireet koputtavat jo ovella. Ensimmäinen kynttilä on jo sytytetty ja huomenna saa sytyttää sen sinivalkoisen. Muistakaa mistä joulun alla on kyse, rauhasta ja ilosta, ja hengähtäkää hetki arjen kiireistä. Nauttikaa tästä ihanasta joulun ajasta. I morgon är det självständighetsdag och första adventssöndagen har redan passerat. Julen närmar sig med stormsteg och julens brådska knackar redan på dörren. Första ljuset är redan tänt och i morgon får vi tända det blåvita. Kom ihåg vad juletiden handlar om, frid och glädje, och försök ta det lugnt emellanåt från den vardagliga stressen. Njut av denna ljuva juletid. […]

Redan fjärde generationens odlare ~ Jo neljännen sukupolven viljelijä

21.11 2017|

Rickard Sigg är redan fjärde generationens odlare och har jobbat i växthus sedan år 1999. Han tog över sina föräldrars verksamhet år 2014 och har därmed jobbat som egenföretagare i några år. Trots att Rickard står för det största ansvaret kan man fortfarande se hans far Håkan inne i växthusen, där han hjälper till med odlingarna. Rickard Sigg on neljännen sukupolven viljelijä ja on työskennellyt kasvihuoneissa jo vuodesta 1999. Hän jatkoi vanhempiensa yritystä vuonna 2014 ja on tällöin työskennellyt oman yrityksensä parissa jo muutaman vuoden. Vaikka Rickardilla onkin päävastuu viljelystä, täällä kasvihuoneissa kuitenkin tapaa hänen avuliaan isä Håkanin auttamassa poikaansa. […]

Grönsaksodlande familjefadern ~ Vihanneksia viljelevä perheenisä

08.11 2017|

När man besöker familjen Mannfolk i Lappfjärd blir man glatt bemött av både stora och små. Familjen består av föräldrarna Jonas och Milena och de har tre döttrar, 12 åriga Ida, 1 åriga Julia samt Nea som lite blygt visar att hon är tre år gammal. Dessutom vill katterna Bacon och Bertil som kommer emot en på gården hälsa på dig. Kun käy tervehtimässä Mannfolkin perhettä Lapväärtissä sitä saa iloisen vastaanoton sekä suurilta, että pieniltä. Perheestä löytyy vanhempien Jonaksen ja Milenan lisäksi kolme tytärtä, 12 vuotias Ida, 10 vuotias Julia sekä Nea, joka kysyessäni ujostellen näyttää olevansa kolme vuotta vanha. Heidän lisäksi pihalla tulee kissat Bacon ja Bertil vastaan tervehtien. […]

Odlare enda sedan barnsben ~ Lapsesta asti kasvihuoneviljelijä

17.10 2017|

Johan visste redan som barn att han skulle börja odla grönsaker. Hans föräldrar som arbetade som odlare hade alltid en väldigt positiv inställning till sitt arbete, och gav därmed en bra bild av jobbet till Johan. Johan, som alltså är tredje generationens odlare, jobbade i sina föräldrars växthus som ung och började odla i eget växthus år 1991. I ett senare skede tog Johan även över sina föräldrars växthus och idag har han tillsammans med sin fru Anne ca 25 000 m2 med växthus (arealen går att jämföras med 3 ½ fotbollsplan). I dessa växthus kan man hitta både traditionell rund tomat och gurka. Johan tiesi jo lapsena, että hänestä tulisi kasvihuoneviljelijä. Hänen vanhempansa työskenteli viljelijöinä ja heillä on aina ollut positiivinen asenne työtänsä kohtaan. Täten Johankin sai positiivisen kuvan työstä. Johan, joka on jo kolmannen sukupolven viljelijä, työskenteli vanhempiensa kasvihuoneissa nuorena ja aloitti viljelyn omassa kasvihuoneessa vuonna 1991. Myöhemmin myös Johanin vanhempien kasvihuoneet siirtyivät hänelle. Tänään hänellä ja hänen vaimollaan Annella on noin 25 000 m2 edestä kasvihuoneita (pinta-ala voidaan verrata 3 ½ jalkapallokenttään), joista löytyy perinteistä pyöreää tomaattia sekä kurkkua. […]

Herra tomaattien aatelin takana ~ Mannen bakom tomaternas adel

03.10 2017|

Dunnetomaatti, jota kutsutaan tomaattien aateliksi, on viljelty Närpiön Vihanneksella jo kuusi vuotta. Tomaattiviljelijällä Börje Ivarssilla on yhdessä Närpiön Vihanneksen kanssa yksinoikeus viljellä tätä Dunne mini san Marzano – tyyppistä tomaattia Suomessa. Tämä tomaatti, joka on maultaan makea ja aromaattinen on viljelijän mielestä hyvän makuinen, hyvän muotoinen sekä houkutteleva. Börjen mielestä tomaattiviljely vaatii sitoutumista sekä tarkkuuta. Dunnetomaten, som kallas för tomaternas adel har odlats för Närpes Grönsaker redan i sex år. Tomatodlaren Börje Ivars har tillsammans med Närpes Grönsaker ensamrätt till att odla denna Dunne mini san Marzano – typ av tomat i Finland. Denna tomat som av smaken är söt och aromatisk har enligt odlaren själv god smak, trevlig form samt att den är attraktiv. Börje anser att tomatodlingen kräver stort engagemang och noggrannhet. […]

Pärltomaterna odlas med 40-års erfarenhet ~ Helmitomaatit viljellään 40 vuoden kokemuksella

19.09 2017|

Frej har varit tomatodlare så gott som hela sitt liv. Han följe med sin pappa redan som barn och började odla på egen hand som 18-åring. Arbeta började han i växthus direkt efter grundskolan. Han lärde sig grunderna i tomatodling av sin pappa och sin äldre bror, och idag har Frej varit odlare i över 40 år. Idag odlar han tre olika sorter av tomat, traditionell rund tomat, klaskörsbär samt röda pärltomater. Frej on ollut tomaattiviljelijä liki koko ikänsä. Hän seurasi isäänsä jo pienenä poikana kasvihuoneissa ja on 18 vuotiaasta viljellyt omassa kasvihuoneessa. Kasvihuoneessa työskentelyn hän kuitenkin aloitti jo peruskoulun käytyään. Tomaattiviljelyn perusteet hän oppi seuratessaan isäänsä ja vanhempaa veljeänsä ja tänään hän on työskennellyt viljelijänä jo yli 40 vuotta. Frejllä on viljelyissään kolmea eri tomaattia, perinteistä pyöreää tomaattia, terttukirsikkatomaattia sekä punaista helmitomaattia. […]

Vägen från Stockholm till växthus ~ Tie Tukholmasta kasvihuoneeseen

11.09 2017|

Thomas och Linda träffades i Stockholm där de båda jobbade på samma arbetsplats som försäljare. År 2005 och 2006 bestämde sig paret för att komma till Närpes för att prova på ifall det skulle vara kul att arbeta som odlare. År 2009 bestämde sig Linda och Thomas att flytta till Närpes på heltid och ta över Lindas föräldrars gård med tomatväxthus. Thomas ja Linda tapasivat Tukholmassa missä molemmat työskentelivät myyjinä samassa työpaikassa. Vuonna 2005 ja 2006 päättivät pariskunta yhdessä tulla katsomaan, millaista olisi työskennellä viljelijänä kokoaikaisesti. Muutaman vuoden mietinnän jälkeen, 2009, he päättivät muuttaa Närpiöön, ja ottivat haltuunsa Lindan vanhempien tomaattikasvihuoneet. […]