Ystävänpäivä ~ Vändagen ~Valentines Day

12.02 2018|

Ystävänpäivä on, kuten monet muutkin nimetyt päivät, tulleet meille Atlantin takaa. Siellä päivä mielletään "rakkauden päiväksi", kun taas meillä puhutaan ystävän-päivästä. Meillä monesti vietetään aikaa juuri ystävien ja muiden läheisten kanssa. Atlantin toisella puolella tämänlainen "ystävien kanssa hengailu" tuona [...]

Kierrätä PET muovi vastuullisesti ~ Återvinn PET plast ansvarsfullt

08.05 2017|

Idag finner du många olika sorters plastförpackningar i affären, med många olika användningsändamål. De olika plastförpackningarna märks ut på olika sätt och dess märken kan vara svåra att tyda. På våra askar och bägare kan du hitta två olika märken, och dessa är väldigt betydande för både miljön och användningsområdet. Kaupoista löytää, jos monenmoisia muovipakkauksia ja näillä kaikilla on oma käyttötarkoituksensa. Muovirasiat merkitään erilaisilla merkeillä ja näitä voi olla vaikea ymmärtää. Meidän rasioistamme ja pikareistamme löydät kaksi erilaista merkkiä ja nämä ovat todella merkittäviä ympäristölle ja muovin käyttömahdollisuuksille. I bottnen av våra tomataskar och -bägare kan du exempelvis hitta en triangel där det står en siffra och under PET. Märkets triangel betyder att asken är återvinningsbar i plaståtervinningen och siffran innanför står för vad det är för plast. I vårt fall är siffran 1, och står för PET plast. PET är en förkortning på Polyetentereftalat och denna plast används ofta till förpackningar med livsmedel och är trygg att användas i kontakt med livsmedel. […]